oktober 2016

Kennismakingsaanbieding wegens succes verlengd!

oktober 28th, 2016|Nieuws|

Wegens succes verlengd! Tot 1 december 2016 kunt u gebruik maken van onze kennismakingsaanbieding. Hebben uw medewerkers een zwaar jaar achter de rug? Dit betekent dat er een moment kan komen dat uw medewerker zich afvraagt: Waarom trap ik elke keer weer in dezelfde valkuil? In hoeverre past het werk nog bij mijn persoon en drijfveren? Hoe kan ik het aankomend schooljaar mijn energie vasthouden? Wij bieden uw medewerkers een coachingstraject aan van drie gesprekken voor het speciale tarief van [...]

Voeren van lastige gesprekken

oktober 24th, 2016|Nieuws|

Stel, u heeft een medewerker die frequent verzuimt. De klachten van uw medewerker zijn divers: vier keer per jaar griep, last van zijn stem, hoofdpijn. Daarnaast weet u van horen zeggen dat er privé dingen spelen. U heeft uw medewerker al een paar keer aangesproken, maar laatst was uw medewerker weer een dagje ziek. Wat is er nu werkelijk aan de hand? Om daar achter te komen gaat u in gesprek. Het kan een lastig gesprek worden. De dramadriehoek [...]

Schoolleiders krijgen meer tijd om te studeren

oktober 21st, 2016|Nieuws|

Schoolleiders in het basisonderwijs krijgen meer tijd om te studeren. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs trekt de komende jaren €40 miljoen (2017-2022) uit zodat schoolleiders vervangen kunnen worden wanneer ze zelf in de collegebanken zitten. “Dit biedt schoolleiders de kans om een master te halen en biedt jong talent de kans om ervaring op te doen als schoolleider”, aldus Dekker. “Schoolleiders zijn het fundament onder ons onderwijs. Daarom is hun opleiding ook zo belangrijk”, zegt Dekker. “Bovendien maken schoolleiders het verschil [...]

Medezeggenschap in het Onderwijs

oktober 21st, 2016|Nieuws|

De Eerste Kamer heeft op 14 juni 2016 ingestemd met het wetsvoorstel Versterking bestuurskracht van de bewindslieden van OCW. Hierdoor wordt de medezeggenschap in het onderwijs versterkt. In alle onderwijssectoren krijgen leraren, ouders, leerlingen en studenten meer inspraak. Bestuurders worden voortaan benoemd op basis van openbare profielen, waar de medezeggenschap advies over heeft uitgebracht. Daarnaast adviseert de medezeggenschap over benoeming en ontslag van bestuurders. Interne toezichthouders in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs moeten voortaan minimaal [...]