maart 2017

Intervisie 19 januari 2017

maart 23rd, 2017|Nieuws|

Op 19 januari hebben wij onze eerste intervisiebijeenkomst, met als thema verzuim en werkvermogen, georganiseerd. Om aan de drukke agenda's tegemoet te komen, hebben wij het gecombineerd met een ontbijt. Het was een groot succes en het verzoek was na afloop om regelmatig intervisiebijeenkomsten te organiseren. Ben jij ook geïnteresseerd? Geef je op bij info@servicehuis.net, dan sturen wij je voor de volgende bijeenkomst een uitnodiging.  

Arbowetswijzigingen per juli 2017

maart 6th, 2017|Nieuws|

De Arbowet wijzigt naar verwachting per 1 juli 2017. Er staan veel veranderingen op stapel die consequenties hebben voor het contract met de bedrijfsarts / arbodienst en de rol van de preventiemedewerker in de organisatie. Het Vervangingsfonds heeft de veranderingen voor u op een rijtje gezet en aangegeven wat u moet gaan regelen in de nieuwe Arbowet. Inleiding De samenstelling van de beroepsbevolking verandert. Mensen worden steeds ouder en om alle voorzieningen in stand te kunnen houden, moeten mensen langer [...]

Invoering wet Beroep Leraar en Lerarenregister

maart 6th, 2017|Nieuws|

Op 21 februari 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de invoering van de wet Beroep Leraar en  Lerarenregister. Met deze wet krijgen leraren meer zeggenschap over de inrichting van hun onderwijs en kunnen zij via het beroepsregister hun bekwaamheid én het onderhouden van die bekwaamheid aan elkaar en aan de samenleving laten zien. Voor een zorgvuldige implementatie van het nieuwe beroepsregister wordt een jaar extra voorbereidingstijd genomen: vanaf 1 augustus 2018 kunnen leraren zich hierin registreren. Het bijhouden van professionaliseringsactiviteiten, [...]

Voldoen uw personeelsdossiers al aan de nieuwe privacywetgeving?

maart 6th, 2017|Nieuws|

De belangrijke consequenties voor bedrijven met > 250 medewerkers zijn: Boetes bij sommige overtredingen gaan omhoog tot 4% van de globale omzet of 20 miljoen euro, welke hoger is Bedrijven moeten verplicht een Data Protection Officer aanstellen Voor nieuwe of gewijzigde HR processen en systemen moet een PIA worden opgesteld (Privacy Impact Assessment) De processen rondom verwerking van persoonsgegevens moeten worden bijgehouden in een register, met onder andere de bewaartermijnen en een omschrijving van de beveiligingsmaatregelen HR processen, inclusief regels [...]