mei 2017

Uitreiking goede doelen donatie aan Stichting Klavertje 2

mei 17th, 2017|Nieuws|

Lotte en Roos klaver van Stichting Klavertje 2 namen op donderdag 4 mei jl. een cheque van € 1.000,- in ontvangst van Mike Dumanaw, namens EFK Interim-management en advies en Het Servicehuis Ieder jaar staat EFK Interim-management en advies samen met Het Servicehuis een percentage van haar resultaat af aan een maatschappelijk relevant doel. De klanten konden hun stem achter laten middels een e-mail. De overige twee goede doelen waren Hospice Amandi en Voedselbank Gooi en Omstreken. Stichting Klavertje 2 De zussen [...]

Ontslagrecht algemeen “nieuw”: WWZ

mei 10th, 2017|Nieuws|

Voor het bijzonder onderwijs zijn er nu gescheiden routes voor de ontslaggronden. Ook wordt het dossier anders getoetst door de kantonrechter. Een wijziging ten opzichte van het “oude” is dat de kantonrechter toetst op één voldragen ontslaggrond. Limitatieve ontslaggronden, gescheiden routes (7:669 BW) a grond: b grond: c grond: d grond: e grond: f grond: g grond: bedrijfseconomisch ziekte > 2 jaar frequent verzuim disfunctioneren verwijtbaar handelen gewetensbezwaren verstoorde verhouding UWV UWV Kantonrechter Kantonrechter Kantonrechter Kantonrechter Kantonrechter Opzeggingsgronden Bijzonder Onderwijs [...]

Waarom coaching?

mei 4th, 2017|Nieuws|

Coaching richt zich op de medewerker die zo veel druk ervaart en zo hard aan het piekeren is geslagen dat hij of zij het overzicht is kwijt geraakt. Het is een vicieuze cirkel: Verlies van overzicht > inzoomen op details > geen grip > niet meer weten wat prioriteit heeft > harder werken > disbalans > soms gepaard gaande met lichamelijke klachten > op je tenen lopen > meer druk. Als het zover is, wil je het anders. Echt anders. [...]

Medewerker pakt zijn regie

mei 4th, 2017|Nieuws|

Een werkgever heeft er alle belang bij dat zijn medewerker verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen duurzame inzetbaarheid. Uw medewerker is er bij gebaat om te groeien, te ontwikkelen en in balans te blijven. U als werkgever kunt motiveren, steunen en faciliteren, maar u kunt niet alles regelen en oplossen voor uw medewerker. Deze moet ook zelf een inspanning leveren. Een coach kan daarbij helpen. Bij coaching wordt de medewerker gestimuleerd om zelf de regie te pakken. Dit kan betekenen: een [...]

Eigen wachtgelders en de herbenoemingsverplichting

mei 3rd, 2017|Nieuws|

Medewerkers die bij u hebben gewerkt en uit die dienstbetrekking in de WW zijn geraakt, hebben binnen het onderwijs een bijzondere positie. Het onderwijs is als branche eigen risico drager voor de WW en daarvoor geldt een aantal afspraken om de uitkeringskosten zo laag mogelijk te houden. Om financiële risico’s te voorkomen, is het van belang om naar hier goed op te controleren. Via de instroomtoets van het Participatiefonds kunt u een verzoek indienen voor vergoeding van de uitkeringskosten. Via [...]

Informeel leren

mei 3rd, 2017|Nieuws|

Zoals u waarschijnlijk weet, moet een schoolleider zich om de vier jaar herregistreren bij het schoolleidersregister PO. Er zijn twee routes: de route formeel leren en de route informeel leren.Ons aanbod met als thema ‘Regie op verzuim’, valt onder informeel leren. Een schoolleider maakt bij informeel leren de eigen ontwikkeling achteraf inzichtelijk. Om via informeel leren een thema af te ronden, laat een schoolleider zien dat hij door leerervaringen een substantiële ontwikkeling op het betreffende professionaliseringsthema heeft doorgemaakt. [...]