oktober 2017

Speciale aanbieding

oktober 12th, 2017|Nieuws|

Voorkom dat iemand omvalt, dat is één van de drijfveren voor mij als coach. Niet alleen in het belang van de onderwijsprofessional, maar ook in het belang van de werkgever. Met de huidige arbeidsmarktkrapte, het tekort aan invallers en de ervaren werkdruk. moet er goed voor de medewerkers gezorgd worden. Krijgt u signalen dat uw medewerker uit balans raakt? Merkt u bij een van uw medewerkers dat er een hoge werkdruk wordt ervaren? Speciaal hiervoor bieden wij u en uw [...]

Intervisie bijeenkomst

oktober 12th, 2017|Nieuws|

Op 14 september jl. heeft de tweede intervisie bijeenkomst plaatsgevonden. Deze keer bij Miss Bell in Alkmaar. Onder het genot van een goed verzorgd ontbijt hebben we diverse onderwerpen de revue laten passeren. De onderwerpen werden door de deelnemers aangedragen om met elkaar te bespreken. De onderwerpen die we hebben besproken zijn: Functie differentiatie versus arbeidsmarkt krapte Zij-instromers – welke afspraken maak je als HR hierover Duurzame inzetbaarheid Staking – wat doe je als organisatie Flexwerkers Werkdruk van HR adviseurs/medewerkers [...]

Subsidie zij-instromer

oktober 5th, 2017|Nieuws|

Schoolbesturen kunnen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een bijdrage aanvragen voor een zij-instroomtraject. Er is een beperkt aantal subsidieplekken. Tot 15 oktober 2017 kunt u een aanvraag indienen voor zij-instromers die begonnen zijn met de scholing in 2016 en 2017. De subsidie zij-instroom bedraagt € 20.000,- per zij-instromer. De subsidie wordt maar 1 keer per zij-instromer verstrekt. Een schoolbestuur kan de subsidie pas aanvragen nadat de zij-instromer is begonnen met de scholing. De aanvragen worden toegekend op volgorde van binnenkomst, [...]

Algemene verordening gegevensbescherming

oktober 5th, 2017|Nieuws|

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dan vervalt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en is er binnen de Europese Unie één wet voor privacy. De AVG legt meer nadruk op de verantwoordelijkheid van organisaties om aan te tonen dat zij zich aan de wet houden. Dit geldt ook voor onderwijsinstellingen. Klik hier voor meer informatie over de nieuwe verplichtingen rondom privacy

Registratie schoolleiders register PO

oktober 5th, 2017|Nieuws|

In de CAO OP is afgesproken dat iedere schoolleider uiterlijk op 1 januari 2018 geregistreerd staat in het Schoolleidersregister PO. Schoolleiders die nog niet geregistreerd zijn als Registerdirecteur Onderwijs (RDO) of Registeradjunct-directeur onderwijs (RADO), moeten zo snel mogelijk registratie aanvragen. De beoordeling van registratieaanvragen kost tijd! Doordat er de komende tijd nog veel aanvragen worden verwacht kan de wachttijd oplopen. Wil je er zeker van zijn dat de aanvraag vóór 1 januari 2018 goedgekeurd is adviseren we om ruim op [...]