januari 2019

Wijzigingen per januari voor onderwijs en cultuur

januari 15th, 2019|Nieuws|

In januari 2019 gaat een aantal wijzigingen in voor de sectoren onderwijs en cultuur. Hieronder staan de belangrijkste veranderingen. Subsidie regionale aanpak lerarentekort Vanaf 15 januari kunnen schoolbesturen en lerarenopleidingen in het primair en voortgezet onderwijs subsidie aanvragen voor de aanpak van het lerarentekort. Het doel is om regionale samenwerking te stimuleren, bij voorkeur ook met andere partijen zoals gemeenten en transfercentra. Per regio is maximaal 250.000 euro beschikbaar voor het primair onderwijs en 250.000 euro voor het voortgezet onderwijs. [...]

Ontwikkeladvies voor 25.000 werkenden

januari 15th, 2019|Nieuws|

Ruim 25.000 werkenden die 45 jaar of ouder zijn, kunnen zich aanmelden voor een Ontwikkeladvies. Met dit persoonlijke loopbaanadvies krijgen ze een beeld van hun situatie op de arbeidsmarkt. Vervolgens kunnen ze met een loopbaancoach bepalen welke stappen ze kunnen nemen om gezond en werkend de pensioenleeftijd te bereiken. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiervoor een subsidieregeling opengesteld. In een snel veranderende arbeidsmarkt is het voor werkenden verstandig om regelmatig na te denken over de toekomst van [...]

Goede voornemens voor 2019

januari 15th, 2019|Nieuws|

Het is weer zover. De tijd van de goede voornemens. Helaas blijft het vaak bij voornemens. Daarom een paar tips. Neem jezelf eens voor om niet aan goede voornemens te doen.Bevrijd jezelf van de dwang om alles beter of anders te moeten doen. Wees blij verrast over hoe je in het leven staat en wat er allemaal goed gaat. Wil je toch iets veranderen? Vraag jezelf eens af:MOET ik dit nu doen?moet IK dit nu doen?moet ik DIT nu doen?moet [...]