De Arbowet is officieel gewijzigd met ingang van 1 juli 2017. Vooral met betrekking tot de rol van preventiemedewerker zullen een aantal stappen moeten worden gezet. Een klus die veel P&O-ers  voor zich uitschuiven. Om te voorkomen dat de aangepaste taken en verantwoordelijkheden van de preventiemedewerker straks bij P&O op het bureau liggen, is ons advies om hier zo spoedig mogelijk duidelijke afspraken over te maken. Zie voor meer informatie het eerdere bericht over dit onderwerp, klik hier. En voor overleg hieromtrent kan uiteraard contact met ons worden opgenomen.