About Renee Groot

This author has not yet filled in any details.
So far Renee Groot has created 44 blog entries.

mei 2017

Waarom coaching?

mei 4th, 2017|Nieuws|

Coaching richt zich op de medewerker die zo veel druk ervaart en zo hard aan het piekeren is geslagen dat hij of zij het overzicht is kwijt geraakt. Het is een vicieuze cirkel: Verlies van overzicht > inzoomen op details > geen grip > niet meer weten wat prioriteit heeft > harder werken > disbalans > soms gepaard gaande met lichamelijke klachten > op je tenen lopen > meer druk. Als het zover is, wil je het anders. Echt anders. [...]

Medewerker pakt zijn regie

mei 4th, 2017|Nieuws|

Een werkgever heeft er alle belang bij dat zijn medewerker verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen duurzame inzetbaarheid. Uw medewerker is er bij gebaat om te groeien, te ontwikkelen en in balans te blijven. U als werkgever kunt motiveren, steunen en faciliteren, maar u kunt niet alles regelen en oplossen voor uw medewerker. Deze moet ook zelf een inspanning leveren. Een coach kan daarbij helpen. Bij coaching wordt de medewerker gestimuleerd om zelf de regie te pakken. Dit kan betekenen: een [...]

Eigen wachtgelders en de herbenoemingsverplichting

mei 3rd, 2017|Nieuws|

Medewerkers die bij u hebben gewerkt en uit die dienstbetrekking in de WW zijn geraakt, hebben binnen het onderwijs een bijzondere positie. Het onderwijs is als branche eigen risico drager voor de WW en daarvoor geldt een aantal afspraken om de uitkeringskosten zo laag mogelijk te houden. Om financiële risico’s te voorkomen, is het van belang om naar hier goed op te controleren. Via de instroomtoets van het Participatiefonds kunt u een verzoek indienen voor vergoeding van de uitkeringskosten. Via [...]

Informeel leren

mei 3rd, 2017|Nieuws|

Zoals u waarschijnlijk weet, moet een schoolleider zich om de vier jaar herregistreren bij het schoolleidersregister PO. Er zijn twee routes: de route formeel leren en de route informeel leren.Ons aanbod met als thema ‘Regie op verzuim’, valt onder informeel leren. Een schoolleider maakt bij informeel leren de eigen ontwikkeling achteraf inzichtelijk. Om via informeel leren een thema af te ronden, laat een schoolleider zien dat hij door leerervaringen een substantiële ontwikkeling op het betreffende professionaliseringsthema heeft doorgemaakt. [...]

maart 2017

Intervisie 19 januari 2017

maart 23rd, 2017|Nieuws|

Op 19 januari hebben wij onze eerste intervisiebijeenkomst, met als thema verzuim en werkvermogen, georganiseerd. Om aan de drukke agenda's tegemoet te komen, hebben wij het gecombineerd met een ontbijt. Het was een groot succes en het verzoek was na afloop om regelmatig intervisiebijeenkomsten te organiseren. Ben jij ook geïnteresseerd? Geef je op bij info@servicehuis.net, dan sturen wij je voor de volgende bijeenkomst een uitnodiging.  

Arbowetswijzigingen per juli 2017

maart 6th, 2017|Nieuws|

De Arbowet wijzigt naar verwachting per 1 juli 2017. Er staan veel veranderingen op stapel die consequenties hebben voor het contract met de bedrijfsarts / arbodienst en de rol van de preventiemedewerker in de organisatie. Het Vervangingsfonds heeft de veranderingen voor u op een rijtje gezet en aangegeven wat u moet gaan regelen in de nieuwe Arbowet. Inleiding De samenstelling van de beroepsbevolking verandert. Mensen worden steeds ouder en om alle voorzieningen in stand te kunnen houden, moeten mensen langer [...]