Begeleiding en coaching

Waar kun je werkdruk beïnvloeden? De cijfers liegen er niet om. Een ruime meerderheid ervaart de druk als hoog. Daar zoomen wij op in. Overzicht en prioritering helpt uw medewerker om de druk te verlagen en langdurig verzuim te voorkomen.
Het hoeft niet altijd een 10 te zijn. Waar is de grens aan ‘altijd alles moeten kunnen’ en ‘het moet altijd af’? Onze ervaring leert dat realisme en relativering de sleutel is naar behoud van werkvermogen.
De signalen zijn duidelijk; gejaagd gedrag, terugtrekken, in huilen uitbarsten. Waarom wachten tot iemand omvalt? Hoe sneller u erbij bent, hoe eerder gewerkt kan worden aan een oplossing. Het voorkomt lange afwezigheid en verlaagt de kosten.
Op het werk is het altijd druk. Maar je hebt ook nog je gezin, familie en vrienden en soms mantelzorg. Hoe houd je alle schoteltjes in de lucht? Wat heeft voorrang?
Personele vraagstukken heeft met mensen te maken. Allerlei soorten mensen met verschillende problematieken en achtergronden. Hoe voert u een lastig gesprek? Hoe buigt u weerstanden om naar samenwerking? Is er een interventie nodig? En zo ja, met welke hulpvraag? Wij zetten graag onze deskundigen in die u vooral op het communicatieve vlak van tips en handvatten kunnen voorzien.
Zijn er belemmeringen bij het hervatten van werk? Middels gesprekken maken wij deze inzichtelijk waarbij niet alleen de medewerker, maar ook de casemanager betrokken wordt.
Verstoorde communicatie leidt vaak tot verzuim. Een procesbegeleider maakt onbespreekbare punten bespreekbaar en beperkt het verzuim.
Blijven in het onderwijs of toch iets anders? Wij kunnen begeleiding bieden bij het maken van een keuze en de emotionele overwegingen die daarbij een rol spelen.

Deskundige begeleiding &coaching met achtergrond