Zowel in het PO als in het VO waren de sociale partners het afgelopen schooljaar in gesprek over een nieuwe cao. In het PO lijkt er op niet al te lange termijn een nieuwe cao aan te komen. In het VO is er sprake van een impasse.

Primair Onderwijs:
In het PO verlopen de gesprekken in een goede sfeer en de partijen willen ruim voor de zomer een akkoord hebben. Een belangrijk onderdeel van de gesprekken is het voorstel om Hoofdstuk 2 uit de cao, Arbeidsduur en Formatiebeleid, te vervangen. De inzet is om het basis- en overlegmodel te vervangen door één eenvoudig model met een grote rol voor het team en minder dwingende voorschriften in de cao. Het voorstel lijkt bij zowel werkgevers als werknemers in goede aarde te vallen.

Voortgezet onderwijs:
In het VO zijn de onderhandelingen vastgelopen op de aanpak van het thema ‘werkdruk’. De bonden eisen minder lessen (in stappen terug naar 20 uur per week), kleinere klassen en minder werkdruk voor onderwijsondersteuners. De VO-raad gelooft niet in een generieke maatregel die voor iedere werknemer hetzelfde is, omdat er diverse oorzaken zijn voor hoge werkdruk, die per school kunnen verschillen en dus ook per school moeten worden aangepakt. Het inhoudelijke verschil van mening gaat dus in de kern over een centrale, generieke aanpak versus een decentrale aanpak, op maat per school.

Sinds 20 februari 2018 zijn partijen niet meer met elkaar in gesprek. De werknemersorganisaties bereiden stakingen voor. De VO-raad vindt dat het te lang duurt om tot een nieuwe CAO te komen en heeft werkgevers opgeroepen om de salarissen per 1 juni met 2,35%  te verhogen buiten de cao om.

Het Servicehuis
De aanpassingen in de cao’s wekt de verwachting dat er hoe dan ook meer ruimte komt voor schoolbesturen om zelf invulling te geven aan hun HR-beleid. Enerzijds fijn, omdat het mogelijk wordt om HR-beleid meer te laten aansluiten op de organisatie/schoolambities. Anderzijds leveren zulke ingrijpende wijzigingen tijdelijk wel een hoop extra werk op.

Voor je het weet is het zover. Niet de capaciteit in huis om de wijzigingen uit de nieuwe CAO zelf op te pakken of behoefte aan extra expertise?

De adviseurs van Het Servicehuis zijn bereikbaar om met je mee te denken welke ondersteuning er nodig is , 072 – 520 8190, info@servicehuis.info .