maart 2017

Invoering wet Beroep Leraar en Lerarenregister

maart 6th, 2017|Nieuws|

Op 21 februari 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de invoering van de wet Beroep Leraar en  Lerarenregister. Met deze wet krijgen leraren meer zeggenschap over de inrichting van hun onderwijs en kunnen zij via het beroepsregister hun bekwaamheid én het onderhouden van die bekwaamheid aan elkaar en aan de samenleving laten zien. Voor een zorgvuldige implementatie van het nieuwe beroepsregister wordt een jaar extra voorbereidingstijd genomen: vanaf 1 augustus 2018 kunnen leraren zich hierin registreren. Het bijhouden van professionaliseringsactiviteiten, [...]

Voldoen uw personeelsdossiers al aan de nieuwe privacywetgeving?

maart 6th, 2017|Nieuws|

De belangrijke consequenties voor bedrijven met > 250 medewerkers zijn: Boetes bij sommige overtredingen gaan omhoog tot 4% van de globale omzet of 20 miljoen euro, welke hoger is Bedrijven moeten verplicht een Data Protection Officer aanstellen Voor nieuwe of gewijzigde HR processen en systemen moet een PIA worden opgesteld (Privacy Impact Assessment) De processen rondom verwerking van persoonsgegevens moeten worden bijgehouden in een register, met onder andere de bewaartermijnen en een omschrijving van de beveiligingsmaatregelen HR processen, inclusief regels [...]

december 2016

Goede doelen 2016

december 15th, 2016|Nieuws|

Ieder jaar staat Het Servicehuis een percentage van haar resultaat af aan een maatschappelijk relevant doel. Stemt u ook mee voor een van de goede doelen die Het Servicehuis heeft gekozen? Daarmee bepaalt u waar onze jaarlijkse gift terecht komt. De goede doelen zijn: Klik hier om uw keuze door te geven.

november 2016

Invalpool en consequenties voor de instroomtoets

november 2nd, 2016|Nieuws|

Met ingang van 1 juli 2016 is de nieuw CAO Primair Onderwijs van kracht en zijn de gemaakte afspraken rondom de Wet Werk en Zekerheid in de CAO opgenomen. Vooral voor het bijzonder onderwijs is dit een behoorlijke verandering; de inzet van invallers is fors beperkt ten opzichte van de oude CAO. We horen dat veel onderwijsinstellingen gestart zijn met het opzetten van een invalpool. Middels het aanbieden van een benoeming/ aanstelling voor bepaalde duur aan invallers, bied je [...]

oktober 2016

Kennismakingsaanbieding wegens succes verlengd!

oktober 28th, 2016|Nieuws|

Wegens succes verlengd! Tot 1 december 2016 kunt u gebruik maken van onze kennismakingsaanbieding. Hebben uw medewerkers een zwaar jaar achter de rug? Dit betekent dat er een moment kan komen dat uw medewerker zich afvraagt: Waarom trap ik elke keer weer in dezelfde valkuil? In hoeverre past het werk nog bij mijn persoon en drijfveren? Hoe kan ik het aankomend schooljaar mijn energie vasthouden? Wij bieden uw medewerkers een coachingstraject aan van drie gesprekken voor het speciale tarief van [...]

Voeren van lastige gesprekken

oktober 24th, 2016|Nieuws|

Stel, u heeft een medewerker die frequent verzuimt. De klachten van uw medewerker zijn divers: vier keer per jaar griep, last van zijn stem, hoofdpijn. Daarnaast weet u van horen zeggen dat er privé dingen spelen. U heeft uw medewerker al een paar keer aangesproken, maar laatst was uw medewerker weer een dagje ziek. Wat is er nu werkelijk aan de hand? Om daar achter te komen gaat u in gesprek. Het kan een lastig gesprek worden. De dramadriehoek [...]