oktober 2016

Schoolleiders krijgen meer tijd om te studeren

oktober 21st, 2016|Nieuws|

Schoolleiders in het basisonderwijs krijgen meer tijd om te studeren. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs trekt de komende jaren €40 miljoen (2017-2022) uit zodat schoolleiders vervangen kunnen worden wanneer ze zelf in de collegebanken zitten. “Dit biedt schoolleiders de kans om een master te halen en biedt jong talent de kans om ervaring op te doen als schoolleider”, aldus Dekker. “Schoolleiders zijn het fundament onder ons onderwijs. Daarom is hun opleiding ook zo belangrijk”, zegt Dekker. “Bovendien maken schoolleiders het verschil [...]

Medezeggenschap in het Onderwijs

oktober 21st, 2016|Nieuws|

De Eerste Kamer heeft op 14 juni 2016 ingestemd met het wetsvoorstel Versterking bestuurskracht van de bewindslieden van OCW. Hierdoor wordt de medezeggenschap in het onderwijs versterkt. In alle onderwijssectoren krijgen leraren, ouders, leerlingen en studenten meer inspraak. Bestuurders worden voortaan benoemd op basis van openbare profielen, waar de medezeggenschap advies over heeft uitgebracht. Daarnaast adviseert de medezeggenschap over benoeming en ontslag van bestuurders. Interne toezichthouders in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs moeten voortaan minimaal [...]