De wet die compensatie van de aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers betaalde transitievergoeding mogelijk maakt, is op 20 juli 2018 gepubliceerd. Er komt nog een regeling voor de aanvraagprocedure en verstrekking van de vergoeding. Bedoeling is om aanvragen van compensatie vanaf 1 april 2020 mogelijk te maken. U kunt dan met terugwerkende kracht deze compensatie aanvragen.

Wat betekent de compensatieregeling voor u?
Vanaf 1 april 2020 kunt u mogelijk met terugwerkende kracht compensatie aanvragen voor dienstverbanden die zijn geëindigd vanaf 1 juli 2015. Het gaat dan om dienstverbanden van langdurig arbeidsongeschikte werknemers die u heeft ontslagen en aan wie u een transitievergoeding heeft betaald.

Bewaar uw documenten
Op het moment dat de regelgeving ingaat, kunt u een aanvraag doen. Bij de aanvraag wordt u gevraagd om documenten waarmee u kunt aantonen dat u het dienstverband heeft beëindigd en de transitievergoeding heeft betaald. Begin daarom nu vast met het verzamelen van bewijzen en bewaar deze goed.

Voorbeelden van te verzamelen documenten

  • De arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer;
  • Stukken waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, zoals de ontslagvergunning of de beëindigingsovereenkomst (inclusief stukken waaruit blijkt in welke periode de werknemer ziek was én dat hij bij het einde van de arbeidsovereenkomst ziek was);
  • Gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen en bewijs/bewijzen van betaling van de (totale) transitievergoeding.

 

Bron: Website UWV