De indexering van de personele bekostiging op grond van de referentiesystematiek en de extra kabinetsbijdrage van 270 miljoen euro voor onderwijzend personeel heeft een aanzienlijk effect op de personele bekostiging 2017-2018 en 2018-2019. Zo zal de personele bekostiging voor onderwijzend personeel voor het schooljaar 2017-2018 ten opzichte van de definitief vastgestelde personele bekostiging 2016-2017 toenemen met 5,2%.

Op de website van de PO-Raad is meer informatie te vinden over de loonsverhoging voor medewerkers volgens de nieuwe cao (lees: Hoeveel loonsverhoging krijgen medewerkers volgens de nieuwe cao?) en de dekking van de bijkomende kosten (lees: Hoe worden de loonafspraken precies gedekt?; hiervoor moet u inloggen op mijn.poraad.nl).

De bijdrage van het kabinet voor de ontwikkeling van lonen, pensioen en overige sociale werkgeverslasten, is voor 2018 op grond van de referentiesystematiek vastgesteld op 2,6%. Dit heeft voor het schooljaar 2017-2018 een indexering van de GPL (gemiddelde personeelslast) van ca. 1,7% tot gevolg ten opzichten van de definitieve GPL voor 2016-2017. Voor 2018-2019 stijgt de GPL voor onderwijzend personeel (OP)  met ca. 0,9%. De indexering van de GPL OP is tevens ook de indexering voor de bekostiging voor personeels- en arbeidsmarktbeleid (P&A-bekostiging)

Het kabinet heeft daarnaast volgens het regeerakkoord per 1 januari 2018 een bedrag van 270 miljoen euro beschikbaar ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor leraren. Dit betekent eveneens dat zowel de personele bekostiging als de P&A-bekostiging toeneemt met ca. 3,9%. Dit percentage heeft voor 2,6% betrekking op het schooljaar 2017-2018 en voor ca. 1,3% betrekking op het schooljaar 2018-2019 (Deze verdeling komt omdat OCW uitgaat van betaalritme van 0,6545 m.b.t. de laatste 7 maanden schooljaar/ eerste 7 maanden kalenderjaar en 0,3455 m.b.t. de eerste 5 maanden schooljaar/ laatste 5 maanden kalenderjaar).

De definitieve cijfers voor het schooljaar 2017-2018 worden in augustus gepubliceerd en in september uitgekeerd. De aangepaste regeling bekostiging 2018-2019 zal in september worden gepubliceerd en in oktober worden aangepast.

In onderstaand wordt een indicatie gegeven met de verwachte aanpassing van de regeling bekostiging 2017-2018 en 2018-2019.

Aanpassingen GPL OP 2017-2018 (indicatief)
Definitief 2016-2017 (juli 2017)

62.597

Overige

0,9%

2,6% loonontwikkeling 2018 (7 maanden)

1,7%

Regeerakkoord middelen (7 maanden)

2,6%

Totaal

5,2%

OP GPL 2017-2018

65.875

  • De post overige is een verzameling van eerdere gepubliceerde aanpassingen waaronder de referentieruimte 2016, actieplan leerkracht, correctie eenmalige herstelopslag 2016, niet doorgewerkte loon- en salarismaatregelen, etc).
  • Dit aanpassingspercentage van 5,2% geldt ook voor de indexering P&A budget.
  • De bedragen in geld zijn gebaseerd op de bedragen in het basisonderwijs. De procentuele aanpassingen zijn hetzelfde in het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwij en voortgezet speciaal onderwijs.
  • Omdat actieplan leerkracht en de regeerakkoordmiddelen alleen op leerkrachten van toepassing zijn, is de indexatie van GPL voor (adjunct)directeuren en OOP in 2017-2018 t.o.v. 2016-2017 lager dan voor OP. Deze wordt geschat op 2,4%.
Aanpassingen GPL OP 2018-2019 (indicatief)
Indicatie 2017-2018 65.875
2,6% loonontwikkeling 2018 (5 maanden) 0,9%
Regeerakkoord middelen (5 maanden) 1,3%
totaal 2,2%
OP GPL 2018-2019 67.323

 

Bron: PO Raad