Vanaf schooljaar 2019/2020 wordt het basis- overlegmodel vervangen door het werkverdelingsplan.

In art. 2.1 cao PO staat de invoering van het werkverdelingsplan. Per 1 augustus 2019 vervalt het huidige hoofdstuk 2 en komen de artikelen uit Bijlage XXI in de plaats van het huidige hoofdstuk 2.

Dat betekent niet dat er dit schooljaar 18-19 nog niets hoeft te gebeuren. De formatie 2019/2020 dient namelijk dit schooljaar al, dus vóór de zomervakantie, volgens het nieuwe werkverdelingsplan te worden opgesteld.

Wat zijn de eerste stappen die je moet zetten zodat je straks in ieder geval op tijd kunt beginnen met de formatievoorbereidingen voor het volgend schooljaar?

Meerderheid van stemmen bepalen
Bij de eerste invoering, maar ook elk jaar daarna, zijn er momenten waarop het team een besluit moet nemen. Alhoewel algemene instemming uiteraard de voorkeur heeft, moet om impasses te voorkomen, worden afgesproken met welke meerderheid van stemmen besloten wordt. Daarbij kan elke keus gemaakt worden, maar een tweederde meerderheid zal wellicht het meest voor de hand liggen.

→  De omvang van de lestaak bepalen
De maximale lestaak is 940 uur, maar er kunnen individueel (met wederzijdse instemming) méér lesuren worden ingeroosterd.

→  De verhouding bepalen tussen de lestaak en de overige taken

Natuurlijk moeten er nog meer besluiten worden genomen voor het invoeren van het werkverdelingsplan. Zoals bijvoorbeeld welke taken moeten worden verdeeld en de verdeling daarvan, de tijd die teamleden op school aanwezig moeten zijn, de besteding van de werkdrukmiddelen enzovoort.

Omdat deze punten buiten het kader vallen van de verdeling van de lessen en groepen is het raadzaam eerst tijdig de eerste stappen te nemen en de overige onderdelen van werkverdelingsplan in een later stadium te bespreken.

Wil je hierover van gedachten wisselen met één van onze HR adviseurs neem dan contact met ons op