In onze Nieuwsbrief van mei 2017 hebben wij verteld dat ons aanbod ‘Regie op verzuim’ is aangemerkt als bron voor Informeel Leren voor het Schoolleidersregister PO.

In het nieuwsitem hebben wij in het kort de bouwstenen van ons programma gepresenteerd. De vragen die naar aanleiding van onze nieuwsbrief loskwamen, deden ons vermoeden dat het onderwerp sterk leeft. Bij u als HRM’er, en ook bij schoolleiders. Wat ons opviel is de behoefte aan praktische ondersteuning. Dus dat een schoolleider vanuit lopende (en soms ook urgente) verzuimproblematiek kan sparren met een deskundige over de aanpak. Maar wij doen meer. Want ons streven is niet alleen adviezen geven over specifieke situaties, maar vooral dat een schoolleider de tools krijgt om de regie op het werkvermogen van zichzelf én zijn team (terug)te pakken.

De bouwstenen van ons aanbod willen wij graag wat uitgebreider toelichten:

Bouwsteen 1 Verzuim en Werkvermogen. Coaching on the job:
Met deze bouwsteen ontwikkelt de schoolleider, uiteraard afhankelijk van zijn/haar leervraag, een visie op verzuim waarbij medewerkers medeverantwoordelijk zijn voor hun eigen inzetbaarheid. Als de leervraag meer op het vlak ligt van gespreksvaardigheden, dan krijgt de schoolleider tips en trucs aangereikt om een (lastig) verzuimgesprek te voeren. Andere thema’s kunnen zijn: inzet van de bedrijfsarts; vraagstelling aan de bedrijfsarts; duidelijkheid over rol-/ taakverdeling tussen P&O adviseur en schoolleider; casuïstiekbespreking.

Bouwsteen 2 Persoonlijke effectiviteit. Coaching on the job:
Met deze bouwsteen staat de schoolleider en zijn/haar eigen inzetbaarheid centraal. De rode draad is het bewust worden van persoonlijke valkuilen zoals bij voorbeeld het niet tijdig herkennen van grenzen; altijd alles perfect willen doen, alles belangrijk vinden/ verlies van prioritering. Samen met een coach wordt een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld dat zich richt op het hanteren van gevoeligheden/ valkuilen en behoud van energie en balans. Want wanneer een schoolleider in balans is, dan heeft dat een positief effect op de inzetbaarheid van het schoolteam.

Bouwsteen 3 Toolbox:
Deze bouwsteen omvat praktijkgerichte (groeps)sessies waarin de schoolleider beproefde instrumenten aangereikt krijgt. Het biedt een kader voor casuïstiek en de aanpak van preventie. De volgende twee sessies worden aangeboden:

  • Wet Verbetering Poortwachter in de praktijk (1 dagdeel)
  • Tijd voor werkdruk! (2 dagdelen)

Bouwsteen 4 Intervisie:
Met deze bouwsteen willen wij de schoolleiders bij elkaar brengen. Elke schoolleider heeft wel eens te maken gehad met lastige verzuimproblematiek, frequent verzuimers en het effect daarvan op de continuïteit van het onderwijs. Met deze intervisiebijeenkomsten wordt de schoolleider de gelegenheid geboden om zijn/haar ervaring te delen en te reflecteren op eigen denken en gedrag.

Mocht u als P&O ’er menen dat dit aanbod interessant kan zijn voor een schoolleider van een van uw scholen, schroom niet om dit bericht door te sturen.