Zoals u waarschijnlijk weet, moet een schoolleider zich om de vier jaar herregistreren bij het schoolleidersregister PO. Er zijn twee routes: de route formeel leren en de route informeel leren.Ons aanbod met als thema ‘Regie op verzuim’, valt onder informeel leren. Een schoolleider maakt bij informeel leren de eigen ontwikkeling achteraf inzichtelijk. Om via informeel leren een thema af te ronden, laat een schoolleider zien dat hij door leerervaringen een substantiële ontwikkeling op het betreffende professionaliseringsthema heeft doorgemaakt. Bij informeel leren wordt de ontwikkeling achteraf gevalideerd.

Regie op verzuim is aangemerkt als bron voor informeel leren door het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat Regie op Verzuim gedeeltelijk aansluit bij één of meerdere professionaliseringsthema’s en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling via informeel leren.

Regie op Verzuim, wat houdt het in?
Het thema ‘Regie op verzuim’ is vertaald naar een traject op maat waarbij de schoolleider leert het verzuim te beïnvloeden en de inzetbaarheid van zijn medewerkers te vergroten.

Het maatwerkpakket gaat uit van ‘leren door te doen’ en ‘omdat je er tegenaan loopt’. Door coaching-on-the-job ontstaat een directe aansluiting met de dagelijkse en soms weerbarstige praktijk van de schoolleider. De bouwstenen van ons programma dragen op verschillende manieren bij aan het leerproces van de deelnemer, zowel op kennis- en vaardighedenniveau als op het niveau van persoonlijke effectiviteit.

Het aanbod, de bouwstenen
Het traject kan bestaan uit de volgende vier bouwstenen:

  1. Verzuim & Werkvermogen: De schoolleider concretiseert zijn visie op verzuim, waarbij medewerkers mede verantwoordelijk worden voor de eigen inzetbaarheid. De schoolleider zet op zijn school een beweging in gang die van een curatieve naar een preventieve aanpak gaat.
  2. Persoonlijke effectiviteit: De schoolleider richt zich op zijn persoonlijke groei en ontwikkeling. Zicht op eigen gevoeligheden en herkennen van persoonlijke valkuilen heeft een positief effect op de inzetbaarheid van de schoolleider.
  3. Praktijk gerichte sessies: De schoolleider krijgt beproefde instrumenten en methodieken aangeboden ter ondersteuning van de praktijk.
  4. Intervisie: De schoolleiders komen bij elkaar voor het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van verzuim, werkvermogen en inzetbaarheid. Reflectie op eigen denken en handelen staat centraal.

Werkwijze
Na aanmelding een intakegesprek: bespreken en vaststellen van leervragen en doelen

  • Gezamenlijk de bouwstenen bepalen van het traject
  • Locatie: n.t.b.
  • Kosten: n.t.b.

Wilt u meer weten?
Bent u nieuwsgierig geworden, neem dan vrijblijvend contact op met Helmke Sciarone of Inge van Twuijver.