Met ingang van 1 juli 2016 is de nieuw CAO Primair Onderwijs van kracht en zijn de gemaakte afspraken rondom de Wet Werk en Zekerheid in de CAO opgenomen. Vooral voor het bijzonder onderwijs is dit een behoorlijke verandering; de inzet van invallers is fors beperkt ten opzichte van de oude CAO. We horen dat veel onderwijsinstellingen gestart zijn met het opzetten van een invalpool. Middels het aanbieden van een benoeming/ aanstelling voor bepaalde duur aan invallers, bied je hen zekerheid en hebben de scholen zekerheid dat er een invaller beschikbaar is. Ook stichtingen uit het openbaar onderwijs richten een invalpool op. De eerste signalen van tekorten aan invallers zijn er al. Wilt u met ons sparren over de gevolgen van deze contracten voor de instroomtoets, neem dan contact met ons op.