De verplichte registratie van leraren in het lerarenregister is voorlopig van de baan, na veel bezwaar vanuit docenten en schoolbesturen. Wel waren schoolbesturen nog steeds verplicht om vóór 1 augustus a.s. gegevens aan te leveren voor het lerarenregister.
De sectorraden achten het echter onverantwoord om nu al gegevens te leveren, nu er nog zoveel onduidelijk is over het register. Zij hebben bij de onderwijsminister een voorstel ingediend om alleen gegevens aan te leveren van leraren die zich vrijwillig registreren. Zij zijn nog in afwachting van een reactie op dit voorstel. Wel is de verplichte gegevenslevering uitgesteld tot 31 december 2018.

Voor meer informatie over het lerarenregister, klik hier.