Een werkgever heeft er alle belang bij dat zijn medewerker verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen duurzame inzetbaarheid. Uw medewerker is er bij gebaat om te groeien, te ontwikkelen en in balans te blijven. U als werkgever kunt motiveren, steunen en faciliteren, maar u kunt niet alles regelen en oplossen voor uw medewerker. Deze moet ook zelf een inspanning leveren. Een coach kan daarbij helpen.

Bij coaching wordt de medewerker gestimuleerd om zelf de regie te pakken. Dit kan betekenen:

  • een keuze maken, b.v. wel of niet blijven in het onderwijs
  • reflecteren op persoonlijke valkuilen, leren om er anders mee om te gaan
  • dingen die niet lekker lopen in het werk bespreekbaar maken met de leidinggevende
  • hulp vragen

Door middel van coaching ontdekt de medewerker dat hij/zij verantwoordelijk is voor zijn eigen werkvermogen. Dat is zowel in het belang van de organisatie als in het belang van de individuele medewerker.