Netwerkbijeenkomst 4 oktober

oktober 11th, 2018|Nieuws|

Inspirerend, zet aan tot nadenken, ik weet wat mijn volgende actie is, fijn om met collega’s van gedachten te wisselen....” Zomaar een aantal reacties na onze netwerkbijeenkomst, georganiseerd door Servicehuis en EFK. Hoe zorg je er als HRM voor dat medewerkers zelf de regie nemen? Hoe zet je aan tot nadenken over ontwikkeling, mobiliteit, gezondheid en vitaliteit? Door de interactieve lezing van Irene van der Laan en de waardevolle gesprekken met elkaar, is er weer een professionele stap voorwaarts gezet. [...]

Aanvragen ERD-schap kan tot en met 31 oktober 2018

september 24th, 2018|Nieuws|

Wilt uw bestuur met ingang van 1 januari 2019 eigenrisicodrager worden voor de vervangingskosten? Zorg dan dat het aanvraagformulier en de instemmingsverklaring van de P(G)MR uiterlijk op 31 oktober  2018 door het Vervangingsfonds ontvangen zijn. Ondersteuning Als u wilt kiezen voor eigenrisicodragerschap, doe dit dan niet alleen op basis van financiële overwegingen. Ook andere aspecten kunnen namelijk van belang zijn voor uw keuze. De adviseurs van het Vervangingsfonds helpen u  als bestuur bij de afweging om eigenrisicodrager te worden. Financiële varianten Als eigenrisicodrager [...]

Het basis- en overlegmodel verdwijnen uit de CAO PO en worden vervangen door een werkverdelingsplan

september 21st, 2018|Nieuws|

Vanaf schooljaar 2019/2020 wordt het basis- overlegmodel vervangen door het werkverdelingsplan. In art. 2.1 cao PO staat de invoering van het werkverdelingsplan. Per 1 augustus 2019 vervalt het huidige hoofdstuk 2 en komen de artikelen uit Bijlage XXI in de plaats van het huidige hoofdstuk 2. Dat betekent niet dat er dit schooljaar 18-19 nog niets hoeft te gebeuren. De formatie 2019/2020 dient namelijk dit schooljaar al, dus vóór de zomervakantie, volgens het nieuwe werkverdelingsplan te worden opgesteld. Wat zijn [...]

13 tips Timemanagement

september 21st, 2018|Nieuws|

Laat je de dag over je heen komen, of wil je wat meer invloed? Soms is het ene prettig, soms het andere. Time-takenmanagement is een manier om grip te krijgen op je dag zodat je niet aan het eind de vraag hoeft te stellen “wat heb ik nu eigenlijk gedaan?”   Hieronder 13 tips om grip te krijgen.  Een afspraak met jezelf is net zo belangrijk als een afspraak met een andere belangrijke persoon    Plan bruto    Zorg dat je elke dag [...]

Verloonde uren ingeleende werknemers banenafspraak

juli 13th, 2018|Nieuws|

U bent een grote overheidswerkgever en u leent werknemers met een arbeidsbeperking in van een uitzendorganisatie. Dan tellen ook de verloonde uren van deze medewerkers mee voor het quotum arbeidsbeperkten. Maak daarom hierover goede afspraken met uw uitzendorganisatie. Hoe regelt u de overdracht van verloonde uren van ingeleende werknemers? Op 3 juli 2018 werden de resultaten van de Driemeting banenafspraak gepresenteerd. Hieruit blijkt dat het aantal banen dat is gerealiseerd bij de overheid nog achterblijft bij de banenafspraak. Het is belangrijk dat [...]

Effecten nieuwe cao op de personele bekostiging

juli 13th, 2018|Nieuws|

De indexering van de personele bekostiging op grond van de referentiesystematiek en de extra kabinetsbijdrage van 270 miljoen euro voor onderwijzend personeel heeft een aanzienlijk effect op de personele bekostiging 2017-2018 en 2018-2019. Zo zal de personele bekostiging voor onderwijzend personeel voor het schooljaar 2017-2018 ten opzichte van de definitief vastgestelde personele bekostiging 2016-2017 toenemen met 5,2%. Op de website van de PO-Raad is meer informatie te vinden over de loonsverhoging voor medewerkers volgens de nieuwe cao (lees: Hoeveel loonsverhoging krijgen [...]