Terugblik op het jaar 2017

februari 16th, 2018|Nieuws|

In 2017 heeft het Servicehuis bij meerdere klanten opdrachten uitgevoerd. Deze liggen op allerlei terreinen gerelateerd aan HRM en verzuim. Zo zijn onze adviseurs bezig geweest om voor diverse schoolbesturen het verzuim in kaart te brengen en terug te dringen. Met als resultaat dat we binnen de categorie ‘beïnvloedbaar’ de duur van het verzuim hebben weten te verkorten. Inmiddels zijn er verschillende besturen die zich actief richten op preventie en het Servicehuis ingeschakeld hebben voor het uitvoeren van coachingstrajecten. De [...]

Subsidieregeling Werkdrukvermindering primair onderwijs

februari 2nd, 2018|Nieuws|

Het doel van de subsidieregeling is om een eerste stap te zetten om de werkdruk op scholen te verminderen. De oorzaken van werkdruk verschillen per school. Een school kan daarom zelf kiezen voor welke activiteiten deze subsidie wordt aangevraagd. Bijvoorbeeld voor scholing, om ICT in te kopen of om externe begeleiding in te huren. Ongeveer 50 scholen in het primair onderwijs kunnen subsidie krijgen om de werkdruk bij leraren aan te pakken. Dit kan door met het team het gesprek over werkdruk te voeren, om taken en werkzaamheden kritisch te onderzoeken [...]

Speciale aanbieding

oktober 12th, 2017|Nieuws|

Voorkom dat iemand omvalt, dat is één van de drijfveren voor mij als coach. Niet alleen in het belang van de onderwijsprofessional, maar ook in het belang van de werkgever. Met de huidige arbeidsmarktkrapte, het tekort aan invallers en de ervaren werkdruk. moet er goed voor de medewerkers gezorgd worden. Krijgt u signalen dat uw medewerker uit balans raakt? Merkt u bij een van uw medewerkers dat er een hoge werkdruk wordt ervaren? Speciaal hiervoor bieden wij u en uw [...]

Intervisie bijeenkomst

oktober 12th, 2017|Nieuws|

Op 14 september jl. heeft de tweede intervisie bijeenkomst plaatsgevonden. Deze keer bij Miss Bell in Alkmaar. Onder het genot van een goed verzorgd ontbijt hebben we diverse onderwerpen de revue laten passeren. De onderwerpen werden door de deelnemers aangedragen om met elkaar te bespreken. De onderwerpen die we hebben besproken zijn: Functie differentiatie versus arbeidsmarkt krapte Zij-instromers – welke afspraken maak je als HR hierover Duurzame inzetbaarheid Staking – wat doe je als organisatie Flexwerkers Werkdruk van HR adviseurs/medewerkers [...]

Subsidie zij-instromer

oktober 5th, 2017|Nieuws|

Schoolbesturen kunnen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een bijdrage aanvragen voor een zij-instroomtraject. Er is een beperkt aantal subsidieplekken. Tot 15 oktober 2017 kunt u een aanvraag indienen voor zij-instromers die begonnen zijn met de scholing in 2016 en 2017. De subsidie zij-instroom bedraagt € 20.000,- per zij-instromer. De subsidie wordt maar 1 keer per zij-instromer verstrekt. Een schoolbestuur kan de subsidie pas aanvragen nadat de zij-instromer is begonnen met de scholing. De aanvragen worden toegekend op volgorde van binnenkomst, [...]

Algemene verordening gegevensbescherming

oktober 5th, 2017|Nieuws|

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dan vervalt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en is er binnen de Europese Unie één wet voor privacy. De AVG legt meer nadruk op de verantwoordelijkheid van organisaties om aan te tonen dat zij zich aan de wet houden. Dit geldt ook voor onderwijsinstellingen. Klik hier voor meer informatie over de nieuwe verplichtingen rondom privacy