Het basis- en overlegmodel verdwijnen uit de CAO PO en worden vervangen door een werkverdelingsplan

september 21st, 2018|Nieuws|

Vanaf schooljaar 2019/2020 wordt het basis- overlegmodel vervangen door het werkverdelingsplan. In art. 2.1 cao PO staat de invoering van het werkverdelingsplan. Per 1 augustus 2019 vervalt het huidige hoofdstuk 2 en komen de artikelen uit Bijlage XXI in de plaats van het huidige hoofdstuk 2. Dat betekent niet dat er dit schooljaar 18-19 nog niets hoeft te gebeuren. De formatie 2019/2020 dient namelijk dit schooljaar al, dus vóór de zomervakantie, volgens het nieuwe werkverdelingsplan te worden opgesteld. Wat zijn [...]

13 tips Timemanagement

september 21st, 2018|Nieuws|

Laat je de dag over je heen komen, of wil je wat meer invloed? Soms is het ene prettig, soms het andere. Time-takenmanagement is een manier om grip te krijgen op je dag zodat je niet aan het eind de vraag hoeft te stellen “wat heb ik nu eigenlijk gedaan?”   Hieronder 13 tips om grip te krijgen.  Een afspraak met jezelf is net zo belangrijk als een afspraak met een andere belangrijke persoon    Plan bruto    Zorg dat je elke dag [...]

Verloonde uren ingeleende werknemers banenafspraak

juli 13th, 2018|Nieuws|

U bent een grote overheidswerkgever en u leent werknemers met een arbeidsbeperking in van een uitzendorganisatie. Dan tellen ook de verloonde uren van deze medewerkers mee voor het quotum arbeidsbeperkten. Maak daarom hierover goede afspraken met uw uitzendorganisatie. Hoe regelt u de overdracht van verloonde uren van ingeleende werknemers? Op 3 juli 2018 werden de resultaten van de Driemeting banenafspraak gepresenteerd. Hieruit blijkt dat het aantal banen dat is gerealiseerd bij de overheid nog achterblijft bij de banenafspraak. Het is belangrijk dat [...]

Effecten nieuwe cao op de personele bekostiging

juli 13th, 2018|Nieuws|

De indexering van de personele bekostiging op grond van de referentiesystematiek en de extra kabinetsbijdrage van 270 miljoen euro voor onderwijzend personeel heeft een aanzienlijk effect op de personele bekostiging 2017-2018 en 2018-2019. Zo zal de personele bekostiging voor onderwijzend personeel voor het schooljaar 2017-2018 ten opzichte van de definitief vastgestelde personele bekostiging 2016-2017 toenemen met 5,2%. Op de website van de PO-Raad is meer informatie te vinden over de loonsverhoging voor medewerkers volgens de nieuwe cao (lees: Hoeveel loonsverhoging krijgen [...]

Primair onderwijs krijgt komend schooljaar al uitzondering op ketenregeling

juli 13th, 2018|Nieuws|

Schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen komend schooljaar al gebruikmaken van een uitzondering op de ketenregeling voor vervanging bij ziekte. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een gezamenlijk verzoek van de PO-Raad en de vakbonden hiervoor positief beoordeeld. Per 1 januari 2020 komt er voor het primair onderwijs een wettelijke uitzondering op de ketenregeling, zodat scholen invalkrachten die invallen voor zieke leraren, meerdere contracten achter elkaar kunnen aanbieden. Vooruitlopend op deze wetgeving willen de werkgevers en werknemers in het primair [...]

Ziekteverlof en opbouw pensioen – Hoe zit dat eigenlijk?

juli 13th, 2018|Nieuws|

Hoe zit dat eigenlijk? De eerste twee jaar dat een werknemer ziek is, betaalt de werkgever het salaris door. Gedurende het eerste jaar ontvangt de zieke werknemer 100% van zijn salaris en na 1 jaar vindt er een korting plaats en ontvangt hij 70%. Een medewerker die na 1 jaar ziekte nog maar 70% van zijn salaris ontvangt, bouwt wel over 100% van zijn salaris pensioen op. Maar wie betaalt dat eigenlijk?  In het pensioenreglement en de pensioenovereenkomst van ABP staat het antwoord.   Pensioenreglement Artikel 3.4.1   Pensioengevend inkomen bij ziekte, verlof e.d.  Als [...]