Wat vindt HR van “ontslag door te laat op het werk komen”? Visie- en standpuntvorming van HR professionals daar draagt de NVP graag aan bij. De NVP start met een reeks juridische columns die aanzetten tot denken en HR-visievorming. De column is zo opgebouwd dat je zowel het uitgangspunt van de werknemer als van de werkgever leest.

Een actieve groep NVP-leden, aangevuld met connecties uit de vakbond, advocatuur, hogescholen en universiteiten houdt zich binnen de NVP bezig met thema’s die betrekking hebben op arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden in de breedste zin. Daarbij is het uitgangspunt altijd actualiteiten aan te kaarten en te onderzoeken, met als effect prikkelen om verder te denken dan ‘de standaard’ om nieuwe HR-visies te vormen of bestaande aan te scherpen.

De reeks HR opinie Rechtspraak start met juridische standpunten vanuit werkgevers- en werknemersperspectief die betrekking hebben op de case “ontslag door te laat op het werk komen” Ogenschijnlijk een eenvoudige case op basis van feiten, maar wat als je het bekijkt vanuit een ander oogpunt dan het businessdenken? Een discussie die menig HR-professional bezig houdt: “ben ik de vertegenwoordiger van het businessdenken van vandaag of draait mijn rol meer richting het beschermen tegen het pure businessdenken omdat dat op termijn duurzamer is?

De NVP-denktank Arbeidsvoorwaarden en -Omstandigheden biedt leden en HR professionals ammunitie voor visie en beeldvorming op het brede terrein van Human Resources. De denktank houdt zich bezig met het verzamelen van en reageren op actualiteiten. Ontwikkelt en verbindt deskundigheid waar HR wat aan heeft.

 

Bron: Website NVP