HRM en Financiën, waarbij de personele en salarisadministratie de ene keer wordt gezien als een onderdeel van HRM en de andere keer van Financiën, hebben beiden een belangrijk aandeel in de totstandkoming van het Bestuursformatieplan (BFP). Dat betekent niet automatisch dat beide disciplines (goed)  met elkaar samenwerken. Uit ervaring weten wij dat HRM en Financiën niet altijd “dezelfde taal spreken ” of dat “ervan uit wordt gegaan” dat de andere discipline haar taken in haar eigen vakgebied “wel goed oppakt”.

Dat kan in de praktijk leiden tot misverstanden over elkaars werkzaamheden. Een paar voorbeelden uit de praktijk:

  • De financiële administratie verwerkt de loonkosten en bijbehorende budgetten op een andere post dan waar HRM van uit gaat in het BFP, waardoor afwijkingen ontstaan ten opzichte van de begroting;
  • De personele en salarisadministratie gebruikt andere uitgangspunten voor de begroting van de loonkosten dan HRM bij de formatie hanteert;
  • HRM heeft geen goed inzicht in hoe de personele kosten en bijbehorende budgetten tot stand zijn gekomen, die door de administratie worden berekend.

Wil je hier meer over weten of sparren over dit onderwerp? Neem dan contact op met Kan-Wah Hau.