De uitdaging in het onderwijs

Uw uitdaging is de onze. Uw verantwoordelijkheden worden steeds groter en complexer. Naast onderwijskundige- en faciliterende taken, wordt u geconfronteerd met nieuwe en snel op elkaar volgende ontwikkelingen.
• Eindelijk een nieuwe CAO po, en nu interpreteren en implementeren.
• Ervaren werkdruk is een bekend thema, maar wat doe je er aan?
• Duurzame Inzetbaarheid, iedereen praat erover, hoe vertaal je dit (betaalbaar) naar de praktijk?
• Wel of geen eigenrisicodrager worden voor het ziekteverzuim, wat zijn de mogelijkheden?
• WWZ, leuk, maar hoe gaan we vervangen?
• Schoolleiders integraal verantwoordelijk, zijn ze er klaar voor?
• Eigen regie op verzuim, wat is daarvoor nodig?
• Verzuim, van reactief naar proactief, hoe krijg je de knop om?
• De pensioenleeftijd schuift steeds verder op, hoe hou je je mensen betrokken?
Het Servicehuis biedt de ondersteuning die uw organisatie nodig heeft bij tijdelijk personeelstekort of een gemis aan kennis bij een project. U kunt ons inzetten bij bijvoorbeeld zwangerschap, langdurige ziekte van een collega, een tijdelijke vacature, een project, maar ook voor coachings- en adviesopdrachten.
Wij doen dit door op flexibele basis een deel van de bemensing te verzorgen, of uw eigen mensen te ondersteunen met specialistische kennis. Daarmee bieden wij een garantie op continuïteit en kwaliteit binnen uw organisatie. U gaat geen verplichtingen aan waar u jarenlang aan vast zit en u houdt de overheadkosten laag.

  .

Ons beleid: Maatschappelijk verantwoord

Het Servicehuis werkt uitsluitend voor klanten in het onderwijs, die met publieke middelen worden gefinancierd. Onze tarieven sluiten hierop aan. U kunt bij ons rekenen op een gunstige prijs-kwaliteitverhouding. Wij realiseren ons dat bij het werken voor de publieke sector ook een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering, kosten- en tarievenstructuur hoort. In de visie van het Servicehuis gaat het niet om winstmaximalisatie maar resultaatoptimalisatie en onze drijfveer op het gebied van People, Planet en Profit.
Wij zijn een organisatie met een oprechte betrokkenheid en een no-nonsense mentaliteit. Wij nemen geen opdrachten aan waarvan wij niet voor 100 % zijn overtuigd dat wij daarvoor ruim voldoende kennis en ervaring in huis hebben.

MVO beleid

Goede Doelen