MVO-Beleid

People
Wij streven ernaar onze medewerkers een prettige en veilige werkomgeving te bieden. Daarbij zijn niet alleen professionele en zakelijke, maar ook sociale aandachtspunten belangrijk. Er is oog voor een gezond evenwicht tussen werk en privé: wij proberen overwerk zo veel mogelijk te voorkomen. Ook is het mogelijk om in deeltijd te werken. Wensen, ambities maar ook beperkingen van de medewerker stemmen wij af met de mogelijkheden die het Servicehuis biedt en faciliteert.

Planet
Onze diensten zijn zo weinig mogelijk belastend voor het milieu. Ook kan de manier waarop een verschil maken voor de belasting van het milieu. De volgende maatregelen zijn reeds genomen:
– Ons papier en onze enveloppen zijn FSC-gecertificeerd
– Het dak van ons kantoor is voorzien van zonnepanelen
– Wij stimuleren het gebruik van openbaar vervoer en bij autogebruik een auto in de categorie zeer energiezuinig
– Wij beschikken over de faciliteiten om thuis te kunnen werken
– Wij streven zo veel mogelijk digitaal werken na
– Wij scheiden het afval op kantoor (papier, plastic, glas)
– Onze printers zijn standaard ingesteld op dubbelzijdig en zwart-wit printen
– Onze huisvesting beslaat een minimale oppervlakte.

Profit
Het Servicehuis werkt uitsluitend voor klanten in het onderwijs, die met publieke middelen worden gefinancierd. Onze tarieven sluiten hier op aan.