In de CAO OP is afgesproken dat iedere schoolleider uiterlijk op 1 januari 2018 geregistreerd staat in het Schoolleidersregister PO. Schoolleiders die nog niet geregistreerd zijn als Registerdirecteur Onderwijs (RDO) of Registeradjunct-directeur onderwijs (RADO), moeten zo snel mogelijk registratie aanvragen. De beoordeling van registratieaanvragen kost tijd! Doordat er de komende tijd nog veel aanvragen worden verwacht kan de wachttijd oplopen. Wil je er zeker van zijn dat de aanvraag vóór 1 januari 2018 goedgekeurd is adviseren we om ruim op tijd de registratie aan te vragen.