Schoolleiders in het basisonderwijs krijgen meer tijd om te studeren. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs trekt de komende jaren €40 miljoen (2017-2022) uit zodat schoolleiders vervangen kunnen worden wanneer ze zelf in de collegebanken zitten. “Dit biedt schoolleiders de kans om een master te halen en biedt jong talent de kans om ervaring op te doen als schoolleider”, aldus Dekker.

Schoolleiders zijn het fundament onder ons onderwijs. Daarom is hun opleiding ook zo belangrijk”, zegt Dekker. “Bovendien maken schoolleiders het verschil voor veel docenten, leerlingen en ouders. Ze smeden hechte teams en zorgen dat leraren de ruimte en het vertrouwen krijgen om hun werk goed te doen.”

Gebrek aan vervanging vaak knelpunt
Schoolleiders krijgen nu al geld voor hun professionalisering, vanuit de cao-afspraken. Maar het komt nog te vaak voor dat een opleiding niet doorgaat of erg veel eigen tijd vergt, omdat er geen vervanging is.
Dat knelpunt willen we oplossen”, zegt Dekker. “We streven naar een goede schoolleider voor elke school. Een masteropleiding kan daarbij helpen. De verwachting is dat jaarlijks 250 schoolleiders gebruik kunnen maken van de tegemoetkoming.”

Nationale Schoolleiders Top
Dekker hecht al langer aan het professionaliseren van schoolleiders. Hij is daarom begonnen met de Nationale Schoolleiders Top, samen met de Algemene Vereniging van Schoolleiders, de PO-Raad, Schoolleidersregister PO en NL2025, een platform van onder andere ondernemers, sporters, wetenschappers en kunstenaars dat zich inzet voor een betere toekomst van Nederland.
Schoolleiders kunnen in de maanden na de top deelnemen aan regionale bijeenkomsten. Hierbij is het de bedoeling dat deelname als formeel leren wordt aangemerkt waardoor schoolleiders dit kunnen gebruiken voor herregistratie in het schoolleidersregister.

 

Bron: : Rijksoverheid