Het doel van de subsidieregeling is om een eerste stap te zetten om de werkdruk op scholen te verminderen. De oorzaken van werkdruk verschillen per school. Een school kan daarom zelf kiezen voor welke activiteiten deze subsidie wordt aangevraagd. Bijvoorbeeld voor scholing, om ICT in te kopen of om externe begeleiding in te huren.

Ongeveer 50 scholen in het primair onderwijs kunnen subsidie krijgen om de werkdruk bij leraren aan te pakken. Dit kan door met het team het gesprek over werkdruk te voeren, om taken en werkzaamheden kritisch te onderzoeken en hier actie op te ondernemen.

Aanvragen
Een bevoegd gezag van de school vraagt de subsidie aan voor fase 1 of voor fase 2. In fase 1 onderzoekt de school wat de oorzaken van werkdruk zijn. Heeft u dit al gedaan? In fase 2 worden concrete activiteiten uitgevoerd om de werkdruk te verminderen.

U kunt deze subsidie alleen online aanvragen. Let op: aanvragen worden toegekend op volgorde van binnenkomst tot het maximale subsidiebedrag is bereikt. Een onvolledige aanvraag kunt u aanvullen, maar de ontvangstdatum van de volledige aanvraag geldt.

Een bevoegd gezag kan voor maar 1 school  een subsidie van maximaal € 8.000,- aanvragen. Namens het lerarenteam tekent ook de schoolleider de subsidieaanvraag. Aanvragen is mogelijk tot en met 31 maart 2018.

Regelgeving
Klik hier voor de volledige subsidieregeling.