In 2017 heeft het Servicehuis bij meerdere klanten opdrachten uitgevoerd. Deze liggen op allerlei terreinen gerelateerd aan HRM en verzuim. Zo zijn onze adviseurs bezig geweest om voor diverse schoolbesturen het verzuim in kaart te brengen en terug te dringen. Met als resultaat dat we binnen de categorie ‘beïnvloedbaar’ de duur van het verzuim hebben weten te verkorten.

Inmiddels zijn er verschillende besturen die zich actief richten op preventie en het Servicehuis ingeschakeld hebben voor het uitvoeren van coachingstrajecten. De coaches van het Servicehuis weten wat er speelt binnen het onderwijs. Hoe om te gaan met werkdruk – hoe behoud je je balans was ook in 2017 een rode draad tijdens coaching. Zowel opdrachtgevers als de gecoachte medewerkers waren positief over de effectiviteit van de trajecten.

Ook binnen het Voortgezet onderwijs hebben we diverse opdrachten ingevuld. Het ging hier om het invullen van een openstaande vacature voor Hoofd P&O en daarna invulling geven aan de openstaande vacature voor P&O adviseur. Onze opdrachtgever was zeer tevreden over de inzet die het Servicehuis heeft geboden.

Een PO-bestuur heeft gevraagd of het Servicehuis uitvoering wilde geven aan het sociaal plan. We hebben dit opgepakt en onze expertise ingezet. Naast de gesprekken met medewerkers en juristen is er een rapportage opgesteld waarna het sociaal plan naar tevredenheid van de opdrachtgever is afgerond.

Diverse andere  besturen in het PO hebben verschillende projecten belegd bij het Servicehuis. Hierbij kun je denken aan “Startende Leerkracht”, “Vlootschouw”, “Professionalisering”. Daarnaast heeft het Servicehuis meegedacht over op te zetten beleid op diverse HR vraagstukken, het vormgeven daarvan en hoe het uit te rollen binnen de organisatie. Opdrachtgevers waren zeer tevreden over de uitvoering van deze projecten.

We kunnen ons voorstellen dat u een vraag hebt op het HR vlak waar u wat hulp bij nodig hebt. Graag bespreken we met u wat de mogelijkheden zijn en of inzet daarvoor nodig is. U kunt ons inzetten voor een project maar ook een vervanging in verband met verzuim of verlof is ons niet vreemd. Neemt u gerust contact met ons op, we staan u graag met raad en daad terzijde.