U bent een grote overheidswerkgever en u leent werknemers met een arbeidsbeperking in van een uitzendorganisatie. Dan tellen ook de verloonde uren van deze medewerkers mee voor het quotum arbeidsbeperkten. Maak daarom hierover goede afspraken met uw uitzendorganisatie.

Hoe regelt u de overdracht van verloonde uren van ingeleende werknemers?
Op 3 juli 2018 werden de resultaten van de Driemeting banenafspraak gepresenteerd. Hieruit blijkt dat het aantal banen dat is gerealiseerd bij de overheid nog achterblijft bij de banenafspraak. Het is belangrijk dat u nu alvast goede afspraken maakt met uw uitzendorganisatie over het overdragen van deze verloonde uren, als u deze overgedragen wilt krijgen. De uitzendorganisatie kan dan in 2020 de uren uit 2019 aan u overdragen.

Bekijk hier de video over het overdragen van verloonde uren.

 

Bron: UWV